• 2017/11/04 (Sat) Decode

Decode

2017/11/04 (Sat)

OPEN 22:00
Entrance fee:¥1,500 /1D


DJ
TETSUYA YOSHIDA × USTAM
TOSHIKI HIWATASHI × WATARU ing
HIFUMI × ?
TAKAFUMI TETSUKA × KIM
KURAI × FUMIHIKO TAKEI